Minta Plays

More or less about new technology, science and innovations. With digressions

Sztuczne życie raz!

with one comment

No i Craig Venter dopiął swego. Przynajmniej tak wynika z publikacji w piątkowym science. Po 15 latach prac naukowcom udało się stworzyć coś, co zakrawa na miano syntetycznego życia. Badacze wpierw stworzyli genom bakterii (dokładnie Mycoplasmy mycoides) z wcześniej zsyntetyzowanych kawałków, a następnie umieścili go w “opakowaniu” z wypatroszonej bakterii pokrewnego gatunku – Mycoplasma capricolum. Tak powstały twór zachowywał się jak M. mycoides – produkował charakterystyczne białka oraz podlegał podziałom.
Jak proponują autorzy pracy, tego rodzaju syntetyczne bakterie mogłyby się przydać np. do produkcji środków chemicznych, leków, paliwa czy wreszcie można by je wykorzystywać do niwelowania substancji szkodliwych dla środowiska.
Czy plany naukowców się powiodą? We’ll see (choć patrząc na biografię Ventera, to ów człowiek raczej konsekwentnie realizuje swoje plany)

Więcej o dokonaniu można poczytać np. w artykule Piotra Kościelniaka z Rzeczpospolitej.

Written by Malgosia Minta

May 22, 2010 at 2:09 pm

Posted in Inne, Nauka

Tagged with , , , ,

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] na rok 2020? jak można się było ostatnio przekonać, rzeczywistość opisywana w powieściach science fiction wcale nie jest tak odległa. Na fali […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: